Rugăciuni de folos la Spovadă

Înainte de cercetarea cugetului

Spirite Sfinte, Dumnezeule, Cel ce ești izvorul tuturor darurilor și dătătorul îndurărilor, Care împlinești tuturor cererile ce sunt spre mântuire, Ție mă rog, auzi-mă în orice zi te voi chema, dar mai ales în ceasul acesta când vreau să examinez și cel mai ascuns loc al sufletului meu. Luminează cu spiritul înțelepciunii și înțelegerii Tale mintea mea ca să-mi cunosc toate păcatele, că Tu știi mulțimea greșelilor mele și milostivirea Ta va învinge mulțimea acestora. Privește, Doamne, din înălțimea Ta cea sfântă spre mine care aștept multă îndurare de la Tine și revarsă o rază de lumină prin darul Tău în întunecimea inimii mele, ca să-mi cunosc mulțimea fărădelegilor făcute cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea.

Ajută-mă să mă apropii de scaunul mărturisirii bine pregătit, unde, înaintea preotului, cu ajutorul Tău, să pot descoperi toate tainele inimii mele, spre iertarea păcatelor și dobândirea vieții de veci. Amin.

Rugăciunea părerii de rău

a Sfântului Alfons Maria de Liguori

Mântuitorul meu, cum am fost eu până acum de orb încât, pentru plăceri trupești atât de trecătoare și vrednice de compătimire, Te-am părăsit pe Tine, bunul fără margini și izvorul tuturor mângâierilor. Mă mir de orbirea mea, dar mai mult mă mir de îndelunga Ta răbdare și bunătate cu care m-ai suferit. Îți mulțumesc că m-ai făcut să-mi recunosc nebunia și datoria de a te iubi. Te iubesc, Isuse al meu, din toată inima și doresc să te iubesc mai mult. Curăță-mi inima de înclinări spre plăcerea trupului care mă împiedică să te iubesc precum aș dori, că nu de mine depinde ca inima mea să se aprindă pentru Tine și să nu iubească altceva. Îndurarea Ta o poate face, căci ea toate le poate face. Scapă-mă, alungă din inima mea orice înclinare care nu e îndreptată spre Tine și fă să fiu în întregime al Tău. Pentru toate durerile câte Ți le-am cauzat, simt mai mare durere decât pentru orice nefericire și îmi propun ca tot restul vieții mele să-l închin de aici înainte iubirii Tale.

Marie, Mama lui Dumnezeu, iată la picioarele tale un prizonier nefericit al iadului, care se roagă pentru milă. Cu adevărat că eu nu sunt vrednic de nici un bine. Tu însă ești Mama Îndurării și ești compătimitoare și față de cel nevrednic. Toată lumea te numește scăparea și mântuirea păcătoșilor; fii și scăparea și mântuirea mea. Eu sunt oaia cea pierdută. Cuvântul cel fără de început S-a coborât din Ceruri și s-a făcut Fiul tău ca să mântuiască oile pierdute; și El voiește ca eu să mă îndrept spre tine și tu să-mi ajuți prin mijlocirea ta. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii. Roagă-te pentru mine Fiului tău. Spune-i că te cinstesc și că tu ești scutul meu. Spune-i că toată speranța în tine mi-am pus-o. Spune-i să mă ierte, pentru că îmi pare rău de toate păcatele pe care le-am făcut. Marie, speranța mea, în tine mă încred, îndură-te spre mine. Amin.

Rugăciunea lui Manase, Împăratul Iudeilor

Doamne atotputernice, Dumnezeul Părinților noștri, al lui Avraam, al lui Isac și al lui Iacob și al seminției lor cea dreaptă; Care ai făcut cerul și pământul cu toată frumusețea lor, Cel ce ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, Cel ce ai închis adâncul și l-ai pecetluit cu înfricoșătorul și măritul Tău Nume de care toate se tem și se cutremură de fața puterii Tale; că nespusă este cuviința măririi Tale și nerăbdată mânia amenințării Tale asupra păcătoșilor, dar nemăsurată și necurmată mila Ta, Domnul cel preaînalt, îndurător, îndelung răbdător și mult îndurător și căruia Îi pare rău de răutățile oamenilor.

Tu, Doamne, după mulțimea bunătății Tale, ai făgăduit pocăință și iertare celor ce greșesc și, cu mulțimea îndurărilor Tale, ai hotărât pocăință păcătoșilor spre mântuire. Tu dar, Doamne Dumnezeul puterilor, n-ai pus pocăință drepților, lui Avraam, lui Isac și lui Iacob, ci ai pus pocăință asupra mea, a păcătosului, pentru că am greșit mai mult decât numărul nisipului mării. Înmulțitu-s-au fărădelegile mele, Doamne, înmulțitu-s-au fărădelegile mele și nu sunt vrednic să privesc și să văd înălțimea cerului pentru mulțimea nedreptăților mele. Împilat sunt de multă legătură de fier, cât nu-mi pot înălța capul și nu am ușurare. Pentru că am întărâtat mânia Ta și rău înaintea Ta am făcut, nefăcând voia Ta și nepăzind poruncile Tale.

Și acum plec genunchii inimii, trebuindu-mi bunătate de la Tine. Greșit-am, Doamne, greșit-am și fărădelegile mele eu le știu; ci mă smeresc rugându-mă. Slăbește-mi apăsarea, Doamne, și nu mă pierde cu fărădelegile mele; nici nu ține veșnic mânie din pricina răutăților mele, nici să nu mă osândești întru cele de jos ale pământului; pentru că Tu ești, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc și în mine să arăți toată bunătatea Ta, pentru ca, nevrednic fiind, să mă mântuiești după îndurarea Ta cea multă și te voi lăuda totdeauna în zilele vieții mele. Că pe Tine te laudă toate puterile Îngerilor și a Ta este mărirea în vecii vecilor. Amin.

Alte rugăciuni înainte de Spovadă

Dumnezeule preasfânt, Care iubești numai binele, iar răul îl urăști, nu te uita, te rog, la mulțimea fărădelegilor mele, ci te uită la fiul Tău cel rătăcit, care își cunoaște vina și vine la Tine, mâhnit și rușinat, ca să ceară iertare. Fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Nu am liniște, nu am odihnă în sufletul meu, fiindcă m-am pus în slujba răului , iar pe Tine, Părintele meu cel bun, Te-am vătămat amar. Aceasta, ca o piatră grea, apasă sufletul meu și mă chinuiește. Am greșit. Iartă-mă. Nu mai îndrăzneam să vin la Tine în starea aceasta păcătoasă în care mă aflu, dacă nu m-ai fi întărit cu cuvintele Tale când ai zis: Nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Aceste cuvinte mă îndeamnă să merg acuma înaintea preotului care stă, în locul lui Dumnezeu, în scaunul mărturisirii și să-i spun lui toată vina mea.

Luminează mintea mea și deschide, Doamne, buzele mele, ca să spun numai adevărul. Nu lăsa, Doamne, ca, din rușine, să ascund vreun păcat, ci dă-mi tărie să le recunosc înaintea preotului, cu umilință și căință, ca astfel să fiu iertat și eu, cum au fost iertați atâția păcătoși care acum se veselesc în raiul desfătării de nemărginita frumusețe a feței Tale. Vreau să fac astăzi o mărturisire bună, ca și când ar fi ceasul din urmă al vieții mele, pentru că eu nu știu - ci numai Tu singur - dacă voi avea încă vreme și prilej să mă mai mărturisesc vreodată sau cu aceasta am să merg înaintea Ta, Judecătorule Drept. Din toată inima doresc să mă întorc la Tine, Părintele meu cel vătămat, însă cu puterile mele slabe nu sunt în stare să fac aceasta dacă nu mă vei ajuta Tu, Părintele îndurărilor. Fie-ți milă de mine și ajută-mă.

Isuse Cristoase, Mântuitorul meu, Care ai venit în lume să-i chemi pe cei păcătoși la pocăință, cheamă-mă și pe mine și mă primește; mă arunc în genunchi înaintea Crucii Tale; pentru pătimirile și moartea Ta care a dat iertare și dușmanilor Tăi.

Spirite Sfânt, Dumnezeule, împărțitorul tuturor bunătăților, vino și la mine și mă împărtășește cu darurile Tale cele bogate, ca să mă mântuiesc.

Mama îndurărilor și scăparea păcătoșilor, mijlocește pentru Mine de la Fiul Tău darul ca să pot face o mărturisire bună. Mamă fără pată, fie-ți milă de mine care, cu urâte gânduri, vorbe și fapte, așa de mult am păcătuit. În tine îmi pun toată speranța că nu mă vei lăsa să pier, ci mă vei ajuta ca o Mamă milostivă. Nu mă lăsa fără ajutor, căci tu, până acum, pe nimeni nu ai părăsit, ci roagă-te pentru mântuirea mea, acum și în ceasul morții mele. Amin.

Sfinte înger, sub a ta pază e sufletul meu, ai grijă de el. Roagă-te să nu piară, ca să-l poți conduce cândva în fericirea de veci. Amin.

Ce spunem în fața preotului

În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt. Amin. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și ție, Părinte, că, de la ultima mea mărturisire (aici spui când te-ai mărturisit ultima dată), am făcut aceste păcate: (Mărturisește-ți toate păcatele după cum le-ai aflat din examinarea conștiinței când te-ai pregătit și știi că le-ai făcut. Ascultă bine ce sfaturi îți dă preotul, ce întrebări îți pune și ce canon îți dă. Iar după ce ai terminat de mărturisit păcatele spui următoarele)

Îmi pare rău din adâncul inimii pentru toate păcatele ce le-am făcut, pentru că prin ele L-am vătămat pe Dumnezeu, bunul cel mai mare și cel mai vrednic de iubire; îmi propun cu tărie că în viitor nu voi mai păcătui și mă voi feri de toate păcatele și împrejurările ce m-ar putea duce la păcat. Te rog, deci, Părinte, să-mi dai canon de pocăință și dezlegare de păcate.

După Spovadă

Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai așteptat și m-ai ajutat să mă pot întoarce la Tine prin mărturisire. Îți mulțumesc că m-ai întărit, dându-mi putere să mărturisesc toate păcatele și, prin căința mea sprijinită cu darul Tău, m-ai făcut iarăși moștenitor al raiului pierdut prin fărădelegile mele cele multe.

Îți mulțumesc că, după ce Te-am vătămat, mi-ai dat acest mijloc de mântuire. O, Doamne, cât de nespusă este bunătatea Ta. Tu nu-mi vei mai pomeni păcatele trecutului în veci Tu Ți-ai întors fața de la ele și iarăși te uiți cu blândețe și cu dragoste la mine care la Tine am scăpat. Bunătatea Ta nemăsurată a întrecut mulțimea fărădelegilor mele. Umblat-ai după mine, ca după o oaie, până ce m-ai aflat și m-ai scăpat de primejdia pieirii și acum iarăși cu dragoste mă strângi la sânul Tău de Tată. De acum iarăși te voi putea mărturisi de Tată, iar pe Fecioara Maria de Mamă. Cu ce îți voi mulțumi pentru această bunătate și dragoste? Cu aceea, Doamne, că îți voi fi de acum înainte fiu ascultător și credincios. Urăsc păcatul din toată inima, cu amăgirile lui, și numai pe Tine te iubesc. Îți promit că nu voi uita de dragostea cu care m-ai primit și voi înconjura păcatul, precum și prilejurile ce m-ar putea duce la păcat. Dă-mi ajutorul Tău puternic să pot face aceasta și să nu mai păcătuiesc în veci. Dă-mi tărie să împlinesc cu dragoste toate poruncile Tale pe pământ, ca să mă fac vrednic de răsplata vieții de veci. Amin.

Sursa: după „Carte de rugăciuni”, 1996.

Rugăciune înainte de Spovadă

Bunule Dumnezeu, Părintele meu ceresc, primește-mă cu bunătate și îndurare. Vreau să fac o Spovadă bună, ca să fiu reprimit în rândul copiilor Tăi. Trimite te rog, Spiritul Tău cel sfânt să mă lumineze, ca să cunosc păcatele ce le-am săvârșit și să mă spovedesc precum se cuvine.

După ce intrăm în confesional ne așezăm în genunchi, facem semnul Sfintei Cruci și spunem părintelui:

Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și ție, părinte, păcatele mele. De la ultima Spovadă (spunem când ne-am spovedit ultima dată) am făcut următoarele păcate:

Păcate săvârșite împotriva lui Dumnezeu:

M-am rugat dimineața și seara? Am fost atent la rugăciune? Am crezut tot ce mă învață Biserica? Am fost duminica și în sărbători la Biserică? Am avut o atitudine de reculegere? Am folosit în zadar numele lui Dumnezeu, al Fecioarei Maria, al sfinților sau al lucrurilor sfinte? Am înjurat de Dumnezeu, de sfinți sau lucruri sfinte? Am arătat respectul cuvenit față de persoanele, locurile și lucrurile sfinte? Am crezut în farmece, superstiții, horoscop și descântece? Am împlinit făgăduințele făcute lui Dumnezeu? Am avut încredere în Dumnezeu? Nu m-am revoltat împotriva lui?

Păcate săvârșite împotriva aproapelui:

M-am purtat cu cinste față de părinți, de cei apropiați sau față de cei mai mari? I-am vorbit de rău? I-am înjurat? I-am batjocorit? M-am rugat pentru părinți, pentru cei apropiați, pentru cei care îmi vor binele sau pentru cei care mă urăsc? Am furat? Nu i-am îndemnat și ajutat pe alții să fure? Nu am râvnit pe nedrept bunurile altuia? Dacă am păgubit, am redat lucrul însușit pentru a îndrepta paguba făcută? Am mințit? A avut cineva de suferit o pagubă materială sau spirituală? Am fost atent, drept, iertător, răbdător în familie? Am prețuit sau am încălcat fidelitatea conjugală? Îmi împlinesc îndatoririle de copil, soț, de creștin, de cetățean? Port ură pe cineva? Doresc răul cuiva? Am îndemnat pe alții la păcat? Am avut gânduri de răzbunare? Am blestemat pe alții? Am pârât din răutate? Am îndemnat, conlucrat sau comis avortul?

Păcate săvârșite împotriva propriei persoane:

Am fost nedrept, bănuitor, ambițios, zgârcit, răutăcios, disprețuitor, răzbunător, imprudent? Am fost mândru, orgolios sau lăudăros? I-am disprețuit pe alții? M-am gândit, am privit sau am făcut fapte necurate? Am fost cuviincios în comportament și gesturi? Am urmărit filme, emisiuni sau am citit cărți sau reviste cu conținut vulgar? I-am îndemnat pe alții pe alții să facă fapte necurate? M-am bucurat de răul altuia? Am restabilit cinstea batjocorită prin bârfă sau calomnie? Am ținut postul în zilele prescrise de biserică? Am fost lacom în mâncare și băutură? Nu mi-am pus în primejdie sănătatea prin mâncare, băutură, fumat etc.? Am fost leneș? Am învățat și muncit conștiincios? Evit ocaziile de păcat? Ce am neglijat? Ce am omis? Ce aș fi putut să fac mai bine? Am jurat fără să fie nevoie sau fără să fie adevărat?

Rugăciune după Spovadă

Preabunule Dumnezeu, slăbește, lasă și iartă toate greșelile făcute cu cuvântul sau cu lucrul, cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știința și cu neștiința, toate mi le iartă spre vindecarea sufletului și al trupului, ca un bun și iubitor de oameni.

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.