Rugăciuni după ce te scoli din somn

Trezindu-te din somn și sculându-te,
stai cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu, și zici

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Spiritului Sfânt. Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vină Împărăția Ta; fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Troparele Treimii

Sculându-ne din somn la Tine cădem, Bunule, și cântarea îngerească o strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre noi.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt.

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, și inima, și buzele mele deschide-le, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre noi.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Fără de veste judecătorul va veni, și ale fiecărui fapte se vor descoperi; ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre noi.

Doamne, îndură-te spre noi. de 12 ori

Rugăciuni

Rugăciune de mulțumită și de cerere

Din somn sculându-mă, mulțumesc Ție, Sfântă Treime, că, pentru multă bunătatea și îndelungă răbdarea Ta, nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni, după obicei, și dintru deznădejdea în care zăceam, m-ai ridicat, ca să mânec și să preamăresc puterea Ta. Și acum luminează ochii minții mele, deschide gura mea, ca să cunosc cuvintele Tale, și să înțeleg poruncile Tale, și să fac voia Ta, și să cânt Ție întru mărturisirea inimii, și să laud Preasfânt Numele Tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune

Mărire Ție, Împărate, Dumnezeule Atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul Tău rob, din somn a mă scula, și a dobândi intrare în sfântă Casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale Puteri, și binevoiește, ca întru inimă curată și cu spirit de umilință, să aduc Ție laudă din necurate buzele mele; ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, întru luminată strălucire a sufletului meu, și să te preamăresc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel preamărit în Tatăl și în Spiritul Sfânt. Amin.

Către Născătoarea de Dumnezeu

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Sursa: „Orologhion”, 1992.