Rugăciuni diverse

Rugăciune în ispite de necurăție

Isuse al meu preaputernic, Tu, Care ai surpat puterea șarpelui necurat, nu mă lăsa mușcat de pofta necurată. Cei răi vorbesc și fac lucruri necuviincioase; ajută-mă să nu-i ascult și să nu-i urmez. Fă, Isuse, ca trupul meu să fie Biserica Ta, iar sufletul - chipul feței Tale. Mamă Sfântă Preacurată, sub acoperământul tău alerg. Ține-mă curat ca o floare în grădina lui Isus. Amin.

Pentru bolnavi

Doamne atotținătorule, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel ce umilești și înalți, Care cerți și iarăși tămăduiești, pe robul Tău (N), care este neputincios, vindecă-l, ridicându-l din pat și din boală. Ceartă duhul neputinței, depărtează de la el toată durerea, toată rana, toate frigurile și tremurarea. Și, de este într-însul păcat sau fărădelege, slăbește, lasă, pentru iubirea Ta de oameni. Că de la Tine este toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție mărire îți înălțăm, Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru vrăjmași

Doamne Isuse Cristoase, Care ești blândețea nespusă, Care ai poruncit să-i iubim și pe vrăjmașii noștri și pe cei ce ne hulesc și ne clevetesc și să ne rugăm pentru ei, să-i iertăm; Care Te-ai rugat pentru vrăjmașii Tăi ce Te-au răstignit pe Cruce; dă-ne, te rugăm, spiritul împăcării și al blândeții creștinești, ca să iertăm din inimă toate vătămările primite, să ne împăcăm cu vrăjmașii noștri, iar voința răutăcioasă și vătămările oamenilor să le învingem cu blândețe creștinească și cu iubirea adevărată a aproapelui.

Te mai rugăm, Doamne, să dai vrăjmașilor noștri pacea adevărată și iertarea păcatelor lor și nu lăsa, Doamne, să părăsească viața aceasta pământească fără credință adevărată și pocăință sinceră. Iar nouă ajută-ne să răsplătim răul cu bine și să fim feriți de ispitele diavolului și de toate primejdiile ce ne amenință din partea vrăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți. Amin.

Vizita la Preasfântul Sacrament

Te ador, Isuse, Dumnezeul meu și iubirea mea Mă închin Ție cu cea mai adâncă smerenie. Te rog, cu toată slăbiciunea iubirii mele, să primești vizita și adorația mea ca și cum Te-aș vizita și adora în toate bisericile și chivoturile din lume, unde locuiești singuratic și părăsit. Te rog, primește împărtășirile mele spirituale, actele de iubire și toate faptele bune pe care le pot face, ca să aduc mângâiere Preasfintei Tale Inimi prezentă în Sfânta Euharistie.

Te ador, Isuse, în toate chivoturile, dar mai ales acolo unde, în afară de preoți, nici un suflet nu te primește, nici o mână nu împodobește biserica Ta, nici un ochi nu te caută și nici o inimă nu te dorește.

Acolo ajută-mă să mă grăbesc cu spiritul, acolo să-ți aduc faptele mele de iubire, acolo să mă odihnesc la picioarele Tale. Mântuitorul meu din Preasfântul Sacrament, Ție-ți închin viața și moartea mea; primește-mi inima la picioarele altarului, căci acolo îmi aflu adevărata odihnă a sufletului. Amin.

Rugăciune către Isus răstignit

Iată-mă, bunule și preadulce Isuse, că mă arunc în genunchi înaintea feței Tale și te rog, cu cea mai mare căldură a sufletului, să întipărești în inima mea simțăminte vii de credință, de speranță și de dragoste, o căință adevărată de păcatele mele și o puternică voință de îndreptare, acum când, cu o mare durere a sufletului, mă gândesc la cele cinci răni ale Tale, având înaintea ochilor mei ceea ce profetul David a zis despre Tine, bunule Isuse: Străpuns-au mâinile și picioarele mele; numărat-au toate oasele mele (Ps. 21, 17-18).

În suferințe și necazuri

Grabnică și statornică mângâiere dă servilor Tăi, Isuse, când sunt mâhnite sufletele noastre în necazuri nu te îndepărta de sufletele noastre în necazuri și primejdii, ci ocrotește-ne pururea. Apropie-te de noi, apropie-te Cel ce ești pretutindenea; precum și cu Apostolii Tăi ai fost pururea, așa și cu cei ce te doresc unește-te. Îndură-te spre noi ca, împreună fiind cu Tine, să lăudăm și să mărim pe Spiritul Tău cel Sfânt.

Tu ești speranța și scăparea creștinilor, zid neînvins, celor slabi liman neînviforat, Născătoare de Dumnezeu; ci, precum lumea o mântuiești cu rugăciunea Ta neîncetată, pomenește-ne și pe noi, Fecioară preacurată. Amin.

Sursa: după „Carte de rugăciuni”, 1996.