Rugăciuni ale copiilor

Înainte de învățat

Bunule Isuse, Care la doisprezece ani ai șezut în mijlocul învățătorilor, îi ascultai, îi întrebai și le răspundeai, încât se minunau toți de înțelepciunea Ta, trimite-mi darul și luminează-mă să învăț ceea ce îți place și să le pot împlini spre lauda Numelui Tău. Amin.

În timp ce înveți

Doamne, ține sufletul meu treaz și trimite asupra lui lumină îmbelșugată. Amin.

După învățat

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că lucrul început sub privirea Ta l-am continuat și l-am terminat în același fel. Fă să mă servesc de adevăr pentru mântuirea mea și a altora și niciodată să nu întreprind ceva care să te supere. Amin.

Pentru părinți

Doamne, Dumnezeul meu, Părintele îndurărilor, primește mulțumirea mea fierbinte pentru toate binefacerile ce le-am primit din mâna Ta părintească; și mai cu seamă pentru că m-ai învrednicit să mă nasc în sânul Bisericii Tale și mi-ai dat părinți creștini care m-au crescut cu mare iubire, cu multe jertfe și m-au învățat poruncile Tale. Între tunete și fulgere ai dat, atotputernice Doamne, poporului Tău porunca: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ. Dar și glasul iubirii mele îmi spune cu ce sunt dator față de ei, fiindcă nu sunt în stare să răsplătesc iubirea aceea nespus de mare cu care m-au îngrijit și m-au crescut și nu le pot mulțumi destul pentru nopțile lungi ce le-au petrecut lângă patul meu, răpindu-și odihna de noapte, când eram slab, neputincios și bolnav, pentru abnegația cu care s-au despuiat de comoditatea vieții, chiar și de cele mai de lipsă, numai ca să mă poată crește pe mine și pe frații mei; pentru aceasta, te rog, Care ești atotputernic și răsplătitorul celor buni, răsplătește-i și în viața aceasta și în cea care va veni, pentru iubirea și grija ce au dovedit-o și o dovedesc și acum față de mine. Iar mie ajută-mi cu darul Tău sfânt ca, prin purtarea mea, să nu-i întristez niciodată, ci să le fiu totdeauna spre bucurie și mângâiere; iar când vor ajunge la slăbiciunea bătrâneților, să pot fi sprijinul și reazemul lor, să-i îngrijesc în necazuri, neputințe și în boli cu adevărată iubire de fiu, ca astfel să răsplătesc întrucâtva nenumăratele binefaceri ce le-am primit de la ei. Iar când îi vei chema la Tine, Doamne, îndură-te spre ei. Fă să strălucească peste ei lumina feței Tale, numără-i în ceata aleșilor Tăi și așază-i în loc luminos, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, unde este viață fără de sfârșit și fericire netulburată. Amin.

după "Carte de rugăciuni", 1996