Rugăciuni diverse

Act de credință

Dumnezeul meu, fiindcă ești adevărul veșnic, cred tot ce ai descoperit Sfintei Biserici Catolice și ce ne învață ea și anume: cred că este un singur Dumnezeu în trei persoane deosebite, Care Se numesc: Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt; cred că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om în sânul Preacuratei Fecioare Maria, prin puterea Spiritului Sfânt și Se numește Isus Cristos, Care a pătimit și a murit pentru mântuirea noastră veșnică; și cred că Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni cu Împărăția Cerului și îi pedepsește pe cei răi cu iadul și vreau să trăiesc și să mor în această credință.

Act de speranță

Dumnezeul meu, fiindcă ești atotputernic, nemărginit de bun și milostiv și îți împlinești promisiunile, sper în iertarea păcatelor mele și în Împărăția Cerurilor, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos, prin faptele bune pe care am încredere să le fac cu ajutorul harului Tău.

Act de iubire

Dumnezeul meu, fiindcă ești nemărginit de bun, te iubesc mai mult decât orice și, din dragoste către Tine, îl iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi și sunt hotărât să pierd mai bine totul, chiar viața mea, decât să te supăr vreodată.

Act de căință (părere de rău)

Doamne Dumnezeul meu, îmi pare rău din inimă de toate păcatele mele și le urăsc, pentru că, prin ele, Te-am vătămat pe Tine Care ești nemărginit de bun și vrednic de iubire. Îmi propun, cu ajutorul Tău, să nu te mai vatăm și să-nconjur toate prilejurile de păcat.

Acte de încredințare/oferire a zilei

Preasfântă Inimă a lui Isus, eu îți ofer prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei, Mama Bisericii, în unire cu jertfa euharistică, rugăciunile și munca, bucuriile și suferințele acestei zile: pentru iertarea păcatelor, pentru mântuirea tuturor oamenilor, prin harul Spiritului Sfânt, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

sau

Doamne, dă-mi să întâmpin cu liniște sufletească tot ce-mi va aduce ziua care începe. Dă-mi să mă încredințez cu totul voinței Tale sfinte. În fiecare ceas al acestei zile povățuiește-mă în toate și ajută-mă. Chiar dacă aș primi necazuri și nenorociri în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și cu credință tare, că în toate este voia Ta cea sfântă.

În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțămintele. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu toți frații mei, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi puterea să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să sper, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin.

Sursa: după „Carte de rugăciuni”, 1996.

sau

Îți ofer, Dumnezeul meu, această zi. Îți ofer faptele, gândurile, cuvintele, bucuriile, speranțele și neplăcerile mele. Îți ofer binele pe care voi reuși să îl fac astăzi cu ajutorul Tău, ca să fie o laudă pentru Tine și un dar pentru frații mei. Ajutorul Tău, Părinte milostiv, să mă facă întotdeauna atent la glasul Spiritului Sfânt pentru ca să pot face astăzi, în cuvânt și faptă, ceea ce este conform cu voința Ta. Amin.