IANUARIE

31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore

1. S † SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (Anul Nou); Fer. Marian, pr. m.

Num 6,22-27; Ps 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

2. D † DUMINICA a 2-a după Crăciun; Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv.

Sir 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; In 1,1-18 (1,1-5.9-14)

3. L Preasf. Nume al lui Isus *; Sf. Genoveva, fc.

1In 2,29-3,6; Ps 97; In 1,29-34

4. M Sf. Angela din Foligno, văduvă

1In 3,7-10; Ps 97; In 1,35-42

5. M Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege

1In 3,11-21; Ps 99; In 1,43-51

6. J † EPIFANIA DOMNULUI; Sf. Andrei Corsini, ep.

Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

7. V Ss. Raymund de Penyafort, pr. *; Lucian din Antiohia, pr. m.

1In 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25

8. S Sf. Severin, abate

1In 4,7-10; Ps 71; Mc 6,34-44

9. D † BOTEZUL DOMNULUI; Fer. Alexia Le Clerc, călug.

Is 40,1-5.9-11; Ps 103; Tit 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

10. L Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic

1Sam 1,1-8; Ps 115; Mc 1,14-20

11. M Ss. Honorata, fc.; Teodosie, călug.

1Sam 1,9-20; Ps 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21-28

12. M Ss. Arcadie, m.; Cezara, călug.

1Sam 3,1-10.19-20; Ps 39; Mc 1,29-39

13. J Sf. Ilarie, ep. înv. *

1Sam 4,1-11; Ps 43; Mc 1,40-45

14. V Ss. Felix de Nola, pr. m.; Ioan-Anton Farina, ep.

1Sam 8,4-7.10-22a; Ps 88; Mc 2,1-12

15. S Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic

1Sam 9,1-4.17-19; 10,1a; Ps 20; Mc 2,13-17

16. D † DUMINICA a 2-a de peste an; Sf. Marcel I, pp.

Is 62,1-5; Ps 95; 1Cor 12,4-11; In 2,1-11

17. L Sf. Anton, abate **

1Sam 15,16-23; Ps 49; Mc 2,18-22

18. M Sf. Prisca, m.

1Sam 16,1-13; Ps 88; Mc 2,23-28

19. M Ss. Marius şi Marta, soţi m.

1Sam 17,32-33. 37.40-51; Ps 143; Mc 3,1-6

20. J Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *

1Sam 18,6-9;19,1-7; Ps 55; Mc 3,7-12

21. V Sf. Agneza, fc. m. **

1Sam 24,3-21; Ps 56; Mc 3,13-19

22. S Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.

2Sam 1,1-4.11-12. 19.23-27; Ps 79; Mc 3,20-21

23. D † DUMINICA a 3-a de peste an; Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.

Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 18; 1Cor 12,12-30 ; Lc 1,1-4;4,14-21

24. L Sf. Francisc de Sales, ep. înv. **

2Sam 5,1-7.10; Ps 88; Mc 3,22-30

25. M CONVERTIREA SF. PAUL, ap.; Sf. Bretanion, ep. de Tomis

Fap 22,3-16 (Fap 9,1-22); Ps 116; Mc 16,15-18

26. M Ss. Timotei şi Tit, ep. **

2Tim 1,1-8 (Tit 1,1-5); Ps 95; Lc 10,1-9

27. J Sf. Angela Merici, fc. *

2Sam 7,18-19.24-29; Ps 131; Mc 4,21-25

28. V Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **; Fer. Olimpia, călug. m.

2Sam 11,1-4a.5-10a. 13-17; Ps 50; Mc 4,26-34

29. S Sf. Valeriu, ep.

2Sam 12,1-7a.10-17; Ps 50; Mc 4,35-41

30. D † DUMINICA a 4-a de peste an; Sf. Martina, m.

Ier 1,4-5.17-19; Ps 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30

31. L Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă

2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Ps 3; Mc 5,1-20

© Editura Presa Bună