De reținut

1 ianuarie: Ziua Mondială a Păcii (a LV-a)
18-25 ianuarie: Octava de Rugăciuni pentru Unitatea Creștinilor
23 ianuarie: Duminica Bibliei (a VI-a în Dieceza de Iași)
30 ianuarie: Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXIX-a)
2 februarie: Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XXVI-a)
4 februarie: Ziua Internațională a Fraternității Umane (a II-a)
11 februarie: Ziua Mondială a Bolnavului (a XXX-a)
2 martie: Post și abstinență (Miercurea Cenușii)
15 aprilie: Post și abstinență (Vinerea Mare)
24 aprilie: Duminica Divinei Îndurări
8 mai: Duminica Bunului Păstor; Ziua Mondială a Vocațiilor (a LIX-a)
29 mai: Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale (a LVI-a)
24 iunie: Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfințirea Preoților (a XXVII-a)
24 iulie: Ziua Mondială a Bunicilor și a Bătrânilor (a II-a)
1 septembrie: Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației (a VIII-a)
25 septembrie: Ziua Mondială a Migrantului și a Refugiatului (a CVIII-a)
23 octombrie: Ziua Mondială a Misiunilor (a XCVI-a)
13 noiembrie: Ziua Mondială a Săracilor (a VI-a)
20 noiembrie: Ziua Mondială a Tineretului (a XXXVII-a)

Prescurtări

sf., ss. = sfânt, sfinţi; fer., ff.= fericit, fericiţi; pp. = papă; ep. = episcop(i); pr. = preot; ap. = apostol(i); ev. = evanghelist; m. = martir(i); fc. = fecioară; înv. = învăţător al Bisericii; călug. = călugăr(iţă); îns. = însoţitori; card. = cardinal; împ. = împărat(easă); R. = Rogaţiuni; Gen = Geneza; Ex = Exod; Lev = Levitic; Num = Numeri; Dt = Deuteronom; Ios = Iosua; Jud = Judecători; Sam = Samuel; Rg = Regi; Cr = Cronici; Esd = Esdra; Neh = Nehemia; Est = Estera; Ps = Psalmi; Prov = Proverbe; Tob = Tobia; Idt = Iudita; Qoh = Qohelet (Ecleziast); Ct = Cântarea Cântărilor; Is = Isaia; Ier = Ieremia; Lam = Plângerile lui Ieremia; Bar = Baruh; Ez = Ezechiel; Dan = Daniel; Os = Osea; Am = Amos; Abd = Abdia; Mih = Mihea; Nah = Nahum; Hab = Habacuc; Sof = Sofonia; Ag = Aggeu; Zah = Zaharia; Mal = Malahia; Înţ = Înţelepciunii; Sir = Ben Sirah (Ecleziastic); Mac = Macabei; Mt = Matei; Mc = Marcu; Lc = Luca; In = Ioan; Fap = Faptele Apostolilor; Rom = Romani; Cor = Corinteni; Gal = Galateni; Ef = Efeseni; Fil = Filipeni; Col = Coloseni; Tes = Tesaloniceni; Tim = Timotei; Flm = Filemon; Evr = Evrei; Iac = Iacob; Pt = Petru; Ap = Apocalips.

Semne

† şi majuscule de culoare roşie = solemnitate de poruncă; † şi majuscule de culoare obişnuită = solemnitate care nu este de poruncă; majuscule = sărbătoare (festum); minuscule şi ** = comemorare obligatorie; minuscule şi * = comemorare facultativă; LN = lună nouă; LP = lună plină; PP = primul pătrar; UP = ultimul pătrar.