MARTIE

31 de zile, ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore

1. M Sf. Albin, ep.

1Pt 1,10-16; Ps 97; Mc 10,28-31

2. M MIERCUREA CENUŞII (post şi ab.); Sf. Angela a Crucii, călug.

Ioel 2,12-18; Ps 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

3. J Ss. Cunegunda, împ.; Marin, ostaş m.

Dt 30,15-20; Ps 1; Lc 9,22-25

4. V Sf. Cazimir, rege *

Is 58,1-9a; Ps 50; Mt 9,14-15

5. S Ss. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.

Is 58,9b-14; Ps 85; Lc 5,27-32

6. D † DUMINICA 1 din Postul Mare; Sf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.

Dt 26,4-10; Ps 90; Rom 10,8-13; Lc 4,1-13

7. L Ss. Perpetua şi Felicitas, m. *

Lev 19,1-2.11-18; Ps 18; Mt 25,31-46

8. M Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug. *

Is 55,10-11; Ps 33; Mt 6,7-15

9. M Ss. Francisca Romana, călug. *; Dominic Savio; 40 de soldaţi, m.

Iona 3,1-10; Ps 50; Lc 11,29-32

10. J Sf. Simpliciu, pp.

Est 4,17k.17l-m.17r-t; Ps 137; Mt 7,7-12

11. V Sf. Constantin, rege m.

Ez 18,21-28; Ps 129; Mt 5,20-26

12. S Ss. Inocenţiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.

Dt 26,16-19; Ps 118; Mt 5,43-48

13. D † DUMINICA a 2-a din Postul Mare; Sf. Sabin, m.

Gen 15,5-12.17-18; Ps 26; Fil 3,17-4,1 ; Lc 9,28b-36

14. L Sf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.

Dan 9,4b-10; Ps 78; Lc 6,36-38

15. M Sf. Luiza de Marillac, călug.

Is 1,10.16-20; Ps 49; Mt 23,1-12

16. M Sf. Iulian, m.

Ier 18,18-20; Ps 30; Mt 20,17-28

17. J Sf. Patriciu, ep. *

Ier 17,5-10; Ps 1; Lc 16,19-31

18. V Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. *

Gen 37,3-4.12-13.17-28; Ps 104; Mt 21,33-43.45-46

19. S † SF. IOSIF, soţul Sf. Fecioare Maria; Fer. Marcel Callo, m.

2Sam 7,4-5.12-14.16; Ps 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (Lc 2,41-51a)

20. D † DUMINICA a 3-a din Postul Mare; Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen şi îns. m.

Ex 3,1-8a.13-15; Ps 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

21. L Sf. Nicolae de Flüe, pustnic

2Rg 5,1-15a; Ps 41 şi 42; Lc 4,24-30

22. M Sf. Lia, văduvă

Dan 3,25.34-43; Ps 24; Mt 18,21-35

23. M Sf. Turibiu de Mongrovejo, ep. *

Dt 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19

24. J Ss. Ecaterina a Suediei, călug.; Oscar Romero, ep., m.

Ier 7,23-28; Ps 94; Lc 11,14-23

25. V † BUNA-VESTIRE; Sf. Dismas

Is 7,10-14; 8,10c; Ps 39; Evr 10,4-10; Lc 1,26-38

26. S Sf. Emanuel, m.

Os 6,1-6; Ps 50; Lc 18,9-14

27. D † DUMINICA a 4-a din Postul Mare; Sf. Rupert, ep.

Ios 5,9a.10-12; Ps 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

28. L Fer. Renata, m.

Is 65,17-21; Ps 29; In 4,43-54

29. M Sf. Eustasie, ep.

Ez 47,1-9.12; Ps 45; In 5,1-3.5-16

30. M Ss. Ioan Climac (Scărarul), abate; Leonard Murialdo, pr.

Is 49,8-15; Ps 144; In 5,17-30

31. J Sf. Beniamin, diacon m.

Ex 32,7-14; Ps 105; In 5,31-47

© Editura Presa Bună