MARTIE

31 de zile, ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore

1. V Sf. m. Eudochia (sec. II).

Ap 1In 2,7-17; Ev Mc 14,3-9. Harți.

2. S Sf. ep. m. Teodot al Cirenei († 321).

Ap 2Tim 3,1-9; Ev Lc 20,46-47;21,1-4.

3. D DUMINICA a 34-a dR. (Fiul risipitor). Sf. m. Eutropiu, Cleonic și Vasilisc († 308). G 6; EvÎ 6.

Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.

4. L Sf. cuv. Gherasim de la Iordan († 475). În timpul săpt Ap și Ev a 35-a dR.

Ap 1In 2,18-29;3,1-8; Ev Mc 11,1-11.

5. M Sf. cuv. m. Conon († 275).

Ap 1In 3,9-22; Ev Mc 14,10-42.

6. M Cei 42 m. din Amoreea († 848).

Ap 1In 3,21-24;4,1-11; Ev Mc 14,43-72;15,1.

7. J Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eteriu și Elpidiu din Cherson (sec. IV).

Ap 1In 4,20-21;5,1-21; Ev Mc 15,1-15.

8. V Sf. ep. Teofilact al Nicomediei († 845).

Ap 2In 1,1-13; Ev Mc 15,20.22.25.33-41.

9. S † Sf. 40 m. din lacul Sebaste († 322).

Ap 1Cor 10,23-28; Ev Lc 21,8-9.25-27.33-36. Pomenirea tuturor morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

10. D DUMINICA a 35-a dR (Înfricoșătoarea judecată; lăsatul sec de carne). Sf. m. Cuadrat, Ciprian și Dionisie († 258). G 7; EvÎ 7.

Ap 1Cor 8,8-13;9,1-2; Ev Mt 25,31-46.

11. L Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului († 638). În timpul săpt Ap și Ev a 36-a dR.

Ap 3In 1,1-15; Ev Lc 19,29-40;22,7-39.

12. M Sf. cuv. Teofan († 817); Sf. papă Grigore Dialogul († 604).

Ap Iuda 1,1-10; Ev Lc 22,39-42.45-71;23,1.

13. M Aducerea moaștelor Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului (846).

Ap Apoc 1,1-8; Ev Lc 23,32-49 (Ev Patimi 8). Zi aliturgică. Harți lactate.

14. J Sf. cuv. Benedict, patronul Europei († 547); Sf. pr. m. Alexandru (sec. IV).

Ap Iuda 1,11-25; Ev Lc 23,1-34.44-56.

15. V Sf. m. Agapiu și cei împreună cu el († 304).

Ap Apoc 1,9-20; Ev In 19,25-37 (Ev Patimi 9). Zi aliturgică. Harți lactate.

16. S Sf. m. Sabin Egipteanul († 303).

Ap Rom 14,19-23;16,25-27; Ev Mt 6,1-13. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări: Ap Gal 5,22-26.6,1-2; Ev Mt 11,27-30.

17. D DUMINICA a 36-a dR (Izgonirea lui Adam din rai; lăsatul sec de brânză). Sf. cuv. Alexie Omul lui Dumnezeu (sec.V). G 8; EvÎ 8.

Ap Rom 13,11-14;14,1-4; Ev Mt 6,14-21.

18. L Sf. aep. Chiril al Ierusalimului († 386).

Ap Apoc 2,1-11; Ev Lc 21,8-36 (Ev Vecerniei). Începe Postul Mare. Post și ajun.

19. M Sf. m. Hrisant și Daria († 283). [Sf. Iosif, Patronul Bisericii Universale].

Apoc 2,12-28; Mt 6,1-13 (Ev Vecerniei).

20. M Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava († 796). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 3,1-13; Mc 11,22-26 și Mt 7,7-8 (Ev Vecerniei).

21. J Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul (sec. IX).

Ap Apoc 3,14-22; Ev Mt 7,7-11 (Ev Vecerniei).

22. V Sf. pr. m. Vasile din Ancira († 363). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 4,1-11; Ev In 15,1-7 (Ev Vecerniei).

23. S Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei ai lui († 273).

Ap Evr 1,1-12; Ev Mc 2,23-28;3,1-5. Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

24. D DUMINICA 1-a DIN POST (Dreapta Credință; chemarea la apostolat). Sf. cuv. Zaharia († 273). Înainteserbarea Buneivestiri. G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane.

Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev In 1,43-51.

25. L (†) BUNAVESTIRE A PREASFINTEI FECIOARE MARIA. EvU Lc 1,39-49.56; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifioane.

Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38. Dezlegare la pește.

26. M Serbarea Sf. Arhanghel Gavril. Încheierea sărb. Buneivestiri.

Ap Apoc 6,1-17; Ev Mt 24,13-28 (Joi 11 dR).

27. M Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic (sec. IV). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 7,1-17; Ev Mt 24,27-33.42-51 (Vineri 11 dR).

28. J Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul († 813) și Ilarion cel Nou (sec. VIII).

Ap Apoc 8,1-13; Ev Mt 24,34-44 (Sâmbătă 16 dR).

29. V Sf. m. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei († 362). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 9,1-12; Ev Mt 24,42-51 (Vineri 11 dR).

30. S Sf. cuv. Ioan Scărarul († 649).

Ap Evr 3,12-16; Ev Mc 1,35-44; Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

31. D DUMINICA a 2-a DIN POST (Vindecarea slăbănogului din Capernaum; Sf. Grigorie Palama). Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei (sec. IV). G 2; EvÎ 10; Lit. Sf. Vasile cel Mare.

Ap Evr 1,10-14;2,1-3; Ev Mc 2,1-12.

© Editura Viața Creștină