APRILIE

30 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1. L Sf. cuv. Maria Egipteanca (sec. V-VI).

Ap Apoc 9,13-21; Ev In 14,27-31;15,1-7 (luni 7 după Paști).

2. M Sf. cuv. Tit, făcătorul de minuni.

Ap Apoc 10,1-11; Ev In 16,2-33 (marți, miercuri, joi 7 după Paști).

3. M Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul († 824). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 11,1-14; Ev In 17,1-13 (duminică 7 după Paști).

4. J Sf. cuv. Teodul și Agatopod (sec. IV); Sf. cuv. Gheorghe din Maleon și Iosif Imnograful († 886).

Ap Apoc 11,15-19; Ev In 17,18-26 (vineri 7 după Paști).

5. V Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion (sec. III). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 12,1-18; Ev In 18,1-28 (Ev Patimi 2).

6. S Sf. m. Eutihie al Constantinopolului († 582); Sf. Ep. m. Irineu de Sirmium († 304).

Ap Evr 10,32-38; Ev Mc 2,14-17. Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,23-30.

7. D DUMINICA a 3-a DIN POST (Sfânta Cruce). Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul (sec. VIII); Sf. m. Caliopie († 304). G 3; EvÎ 11; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Crucii Tale.

Ap Evr 4,14-16;5,1-6; Ev Mc 8,34-38;9,1. Închinarea Crucii.

8. L Sf. ap. Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas (sec. I); Sf. papă Celestin († 432).

Ap Apoc 13,1-10; Ev Mt 26,57-75 (Ev Patimi 3).

9. M Sf. m. Eupsihie din Cezareea († 362).

Ap Apoc 13,11-18; Ev In 18,28-40;19,1-16 (Ev Patimi 4).

10. M Sf. m. Terenție, Pompei, Maxim, Macarie, African și cei împreună cu ei (sec. III); [Sf. Gemma Galgani, († 1903)]. Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 14,1-13; Ev Mt 27,3-32 (Ev Patimi 5).

11. J Sf. ep. m. Antipa al Pergamului (sec. I).

Ap Apoc 14,14-20; Ev Mc 15,16-32 (Ev Patimi 6).

12. V Sf. ep. Vasile al Parionului (sec. VIII); Sf. m. Sava de la Buzău († 372). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 15,1-8; Ev Mt 27,33-54 (Ev Patimi 7).

13. S Sf. papă Martin († 655).

Ap Evr 6,9-12; Ev Mc 7,31-37. Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

14. D DUMINICA a 4-a DIN POST (Sf. Ioan Scărarul). Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 (sec. I). G 4; EvÎ 1; Lit. Sf. Vasile cel Mare.

Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.

15. L Sf. m. Crescent.

Ap Apoc 16,1-9; Ev Lc 23,32-49 (Ev Patimi 8).

16. M Sf. m. Agapia, Irina și Hionia (sec. VI); [Sf. Bernadeta Soubirous (†1879)].

Ap Apoc 16,10-21; Ev In 19,25-37 (Ev Patimi 9).

17. M Sf. ep. m. Simeon din Persia și cei împreună cu el († 341); Sf. cuv. Acachie al Melitinei (sec. III); Sf. papă Agapet († 536). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 17,1-18; Ev Mc 15,43-47 (Ev Patimi 10). Denia Canonului celui mare al Sf. Andrei din Creta.

18. J Sf. cuv. m. Ioan († 842), ucenicul Sf. Grigore Decapolitul.

Ap Apoc 18,1-20; Ev In 19,38-42 (Ev Patimi 11).

19. V Sf. pr. m. Pafnutie (sec. IV); Sf. cuv. Ioan Paleolavritul (sec. VI). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 18,21-24; Ev Mt 27,62-66 (Ev Patimi 12). Denia Acatistului Maicii Domnului.

20. S Sf. cuv. Teodor Trihina (sec. V); Sf. Teotim al Tomisului (sec. V).

Ap Evr 9,24-28; Ev Mc 8,27-31. Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

21. D DUMINICA a 5-a DIN POST (Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el († 305); Sf. m. Teodor din Perga Pamfiliei (sec. IV). G 5; EvÎ 2; Lit. Sf. Vasile cel Mare.

Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.

22. L Sf. cuv. Teodor Siceotul († 613).

Ap Apoc 19,1-10; Ev Mt 26,6-16 (Ev Miercurea mare).

23. M (†) SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ († 303). EvU Lc 21,12-19; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur.

Ap 1Cor 3,9-17 (cf. Apostol-ediția 2014); Ev In 15,17-27;16,1-2.

24. M Sf. m. Sava Stratilat († 372); Sf. cuv. Elisabeta. Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 19,17-21; Ev In 14,1-11 (Ev vineri 6 după Paști).

25. J Sf. ap. și ev. Marcu (sec. I).

Ap Apoc 20,1-15; Ev In 14,10-21 (Ev sâmbătă 6 după Paști).

26. V Sf. ep. m. Vasile al Amasiei († 322). Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 21,1-8; Ev In 18,1-28 (Ev Patimi 2).

27. S Θ Sf. și dreptul Lazăr. Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului († 107).

Ap Evr 12,28;13,1-8; Ev In 11,1-45. Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

28. D (†) DUMINICA a 6-a DIN POST (Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile). Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian (sec. IV). EvU Mt 21,1-11.15-17; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane.

Ap Fil 4,4-9; Ev In 12,1-18. Binecuvântarea stâlpărilor. Dezlegare la pește.

29. L LUNEA MARE (Iosif cel preafrumos; Smochinul uscat). Sf. 9 m. din Cizic († 322); Sf. cuv. Memnon, făcătorul de minuni; [Sf. Ecaterina de Siena, patroana Europei († 1380)]. EvU Mt 21,18-44. Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 21,9-27; Ev Mt 24,3-35 (Ev Vecerniei). Denia Mirelui.

30. M * MARȚEA MARE (Pilda celor zece fecioare). Sf. ap. Iacob cel Mare, fratele Sf. ap. Ioan († 42). EvU Mt 22,15-46;23,1-39. Liturghia Înaintesfințitelor.

Ap Apoc 22,1-12; Ev Mt 24,36-51;25,1-46;26,1-2 (Ev Vecerniei). Denia Mirelui.

© Editura Viața Creștină