IULIE

31 de zile, ziua are 14 ore, noaptea 10 ore

1. L Θ Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată († 303). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 2-a dR.

Ap Rom 2,28-29;3,1-18; Ev Mt 6,31-34;7,9-11. Începe Octoihul.

2. M * Așezarea veșmântului Maicii Domnului în Vlaherne (458).

Ap Rom 4,4-12; Ev Mt 7,15-21.

3. M Sf. m. Iacint (sec. II); Sf. aep. Anatolie († 458).

Ap Rom 4,13-25; Ev Mt 7,21-23.

4. J Sf. aep. Andrei Cretanul († 740).

Ap Rom 5,10-16; Ev Mt 8,23-27.

5. V (†) Sf. Marta, mama Sf. Simeon († 561); Sf. Atanasie Atonitul († 1001); Sf. cuv. Lampadie Taumaturgul (sec. X).

Ap Rom 5,17-21;6,1-2; Ev Mt 9,14-17.

6. S Sf. cuv. Sisoe cel Mare († 429); [Sf. Maria Goretti († 1902)].

Ap Rom 3,19-26; Ev Mt 7,1-8.

7. D DUMINICA a 2-a după RUSALII (Chemarea primilor apostoli). Sf. cuv. Toma (sec. X); Sf. cuv. Acachie (sec. VI); Sf. m. Chiriachi (sec. IV). G 1; EvÎ 2.

Ap Rom 2,10-16; Ev Mt 4,18-23.

8. L Θ Sf. M. Procopie († 303). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 3-a dR.

Ap Rom 7,1-13; Ev Mt 9,36-38;10,1-8.

9. M Sf. ep. m. Pancrațiu (sec. I-II).

Ap Rom 7,14-25;8,1-2; Ev Mt 10,9-15.

10. M Sf. m. uciși la Nicopole, Armenia († 319).

Ap Rom 8,2-13; Ev Mt 10,16-22.

11. J Θ Sf. m. Eufemia.

Ap Rom 8,22-27; Ev Mt 10,23-31.

12. V Sf. m. Proclu și Ilarie (sec. II).

Ap Rom 9,6-19; Ev Mt 10,32-36;11,1.

13. S Θ Sf. arh. Gavril; Sf. cuv. Ștefan Savaitul (sec. IX).

Ap Rom 3,28-31;4,1-3; Ev Mt 7,24-29;8,1-4.

14. D DUMINICA a 3-a după RUSALII (Predica de pe munte. Sfinții Părinți de la Conciliul IV Ecumenic - Calcedon, 451). Sf. ap. Aquila, din cei 70 (sec. I); Sf. aep. Iosif Mărturisitorul († 832). G 2; EvÎ 3.

Ap Rom 5,1-10; Ev Mt 6,22-33 (ale Duminicii); Ap Tit 8,3-15; Ev In 17,1-13 (ale Sf. Părinți).

15. L Θ Sf. m. Chiriac și mama sa Iulita († 296). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 4-a dR.

Ap Rom 9,18-33; Ev Mt 11,2-15.

16. M Sf. m. Atinoghen și cei 10 discipoli († 311); [Sf. Fecioară Maria, Regina Carmelului].

Ap Rom 10,11-21;11,1-2; Ev Mt 11,16-20.

17. M Θ Sf. m. Marina († 269).

Ap Rom 11,2-12; Ev Mt 11,20-26.

18. J Sf. m. Emilian din Durostorum († 362).

Ap Rom 11,13-24; Ev Mt 11,27-30.

19. V Sf. cuv. Macrina († 380); Sf. cuv. Die († 431).

Ap Rom 11,25-36; Ev Mt 12,1-8.

20. S (†) SF. PF. ILIE TESVITEANUL (sec. IX îHr.). EvU Mc 9,10-15.

Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.

21. D DUMINICA a 4-a după RUSALII (Vindecarea slugii sutașului). Sf. cuv. Simeon și Ioan (sec. VI). G 3; EvÎ 4.

Ap Rom 6,18-23; Ev Mt 8,5-13.

22. L Sf. Maria Magdalena (sec. I). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 5-a dR.

Ap Rom 12,4-5.15-21; Ev Mt 12,9-13.

23. M Aducerea moaștelor în Constantinopol a Sf. m. Foca (400); Sf. pf. Ezechiel (sec. VI îHr.); [Sf. Brigitta, patroana Europei († 1373)].

Ap Rom 14,9-18; Ev Mt 12,14-16.22-30.

24. M Θ Sf. m. Cristina († 220).

Ap Rom 15,7-16; Ev Mt 12,38-45.

25. J * Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Sf. cuv. Olimpiada și Eupraxia (sec. V).

Ap Rom 15,17-29; Ev Mt 12,46-50;13,1-3.

26. V Sf. m. Ermolau, Ermip și Ermocrat († 313); Sf. m. Paraschiva († 140).

Ap Rom 16,1-16; Ev Mt 13,3-9.

27. S (†) Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată (sec. IV).

Ap Rom 8,14-21; Ev Mt 9,9-13.

28. D DUMINICA a 5-a după RUSALII (Vindecarea demonizaților din ținutul Gadarenilor). Sf. diac. ap. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena (sec. I). G4; EvÎ 5.

Ap Rom 10,1-10; Ev Mt 8,28-34;9,1.

29. L Sf. m. Calinic și Teodota (sec. IV). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 6-a dR.

Ap Rom 16,17-24; Ev Mt 13,10-23.

30. M Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din cei 70 (sec. I).

Ap 1Cor 1,1-9; Ev Mt 13,24-30.

31. M Sf. Evdochim († 840); [Sf. Ignațiu de Loyola († 1556)].

Ap 1Cor 2,9-16;3,1-8; Ev Mt 13,31-36. Începe Postul Adormirii Maicii Domnului. Post.

© Editura Viața Creștină