AUGUST

31 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1. L Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv. **

Ier 28,1-17; Ps 118; Mt 14,13-21

2. M Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. * (Porţiuncula)

Ier 30,1-2.12-15.18-22; Ps 101; Mt 14,22-36

3. M Sf. Martin, pustnic

Ier 31,1-7; Ps Ier 31,10-13; Mt 15,21-28

4. J Sf. Ioan M. Vianney, pr. **

Ier 31,31-34; Ps 50; Mt 16,13-23

5. V Sfinţirea Bazilicii "Sf. Maria cea Mare" *

Nah 2,1.3; 3,1-3.6-7; Ps Dt 32,35-41; Mt 16,24-28

6. S SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI ; Fer. Octavian, ep.

Dan 7,9-10.13-14 (2Pt 1,16-19); Ps 96; Lc 9,28b-36

7. D † DUMINICA a 19-a de peste an; Ss. Sixt al II-lea, pp. şi îns., m.; Caietan, pr.

Înţ 18,6-9; Ps 32; Evr 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

8. L Sf. Dominic, pr. **

Ez 1,2-5.24-28c; Ps 148; Mt 17,22-27

9. M SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith Stein), fc. m., patroană a Europei

Os 2,16.17b.21-22; Ps 44; Mt 25,1-13

10. M SF. LAURENŢIU, diacon m.

2Cor 9,6-10; Ps 111; In 12,24-26

11. J Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.

Ez 12,1-12; Ps 77; Mt 18,21-19,1

12. V Sf. Ioana Francisca de Chantal, călug. *

Ez 16,1-15.60.63; Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6; Mt 19,3-12

13. S Ss. Ponţian, pp. m. şi Hipolit, pr. m. *; Ioan Berchmans, student

Ez 18,1-10.13b.30-32; Ps 50; Mt 19,13-15

14. D † DUMINICA a 20-a de peste an; Sf. Maximilian Kolbe, pr. m.

Ier 38,4-6.8-10; Ps 39; Evr 12,1-4; Lc 12,49-53

15. L † ADORMIREA MAICII DOMNULUI; Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, călug.

Ap 11,19;12.1-6a.10ab; Ps 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

16. M Ss. Ştefan, rege *; Rochus, pelerin

Ez 28,1-10; Ps Dt 32,26-27.28a. 30.35cd-36ab; Mt 19,23-30

17. M Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, călug.

Ez 34,1-11; Ps 22; Mt 20,1-16a

18. J Fer. Paula Montaldi, fc.

Ez 36,23-28; Ps 50; Mt 22,1-14

19. V Ss. Ioan Eudes, pr. *; Sixt al III-lea, pp.

Ez 37,1-14; Ps 106; Mt 22,34-40

20. S Ss. Bernard, abate, înv. **; Samuel, profet

Ez 43,1-7a; Ps 84; Mt 23,1-12

21. D † DUMINICA a 21-a de peste an; Sf. Pius al X-lea, pp.

Is 66,18-21; Ps 116; Evr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

22. L Sf. Fecioară Maria, Regină **

Is 9,1-6; Ps 112; Lc 1,26-38

23. M Ss. Roza de Lima, fc. *; Flavian, ep.

2Tes 2,1-3a.14-17; Ps 95; Mt 23,23-26

24. M SF. BARTOLOMEU, ap.

Ap 21,9b-14; Ps 144; In 1,45-51

25. J Ss. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *

1Cor 1,1-9; Ps 144; Mt 24,42-51

26. V Fer. Veronica Antal, fc. m. **; Ss. Ioana, fc.; Melchisedec, rege

Sir 51,1-12 (Rom 8,31-39);; Ps 33; Mt 10,28-33

27. S Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.

1Cor 4,6b-15; Ps 144; Lc 6,1-5

28. D † DUMINICA a 22-a de peste an; Ss. Augustin, ep. înv.; Florentina, fc.

Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 67; Evr 12,18-19.21-24a; Lc 14,1.7-14

29. L Martiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m.

Ier 1,17-19; Ps 70; Mc 6,17-29

30. M Sf. Felix, m.

1Cor 2,10b-16; Ps 144; Lc 4,31-37

31. M Ss. Raimund Nonnatus, călug.; Nicodim; Iosif din Arimateea

1Cor 3,1-9; Ps 32; Lc 4,38-44

© Editura Presa Bună