Vino, Duhule Sfinte

Vino, Duhule Sfinte,
peste noi revarsă
darurile Tale.

Tu ești Duhul iubirii sfinte
ce purcezi dintr-un bun Părinte
și din Fiul veșnic adorat.

Raza-ți sfântă din cer venită
inimi multe la har invită,
ca să aibă viață în Cristos.

Unde Tu ești primit cu-ardoare,
omul vechi și lumesc dispare
și se plămădește omul nou.

Tu ne dai nouă alinare,
când suntem puși la încercare
și ni-i viața de nesuferit.

Când furtuna-mprejur vuiește,
Tu ești cel care ne-ntărește
și ne duce sigur la liman.

Varsă-n noi ne-ncetat lumină,
fă-ne fruntea mereu senină,
prin iubirea Ta de negrăit.