Un Copil se naște

Un Copil se naște
Azi la Betleem,
Haideți cu grăbire
Haideți să-l vedem.
- bis

Îngerul coboară
Ca un sol ceresc,
Și vestește către
Neamul omenesc.
- bis

"Iată bucurie
Mare vă vestesc:
S-a născut în iesle
Prunc Dumnezeiesc.
" - bis

Cetele de îngeri
Și de heruvimi
Cântă lumii pace
Sus în înălțimi.
- bis

Slavă și mărire
În cer lui Dumnezeu,
Nouă bucurie
Întru Fiul Său.
- bis