Sus inima, popor creștin

Cristos se-nalță-nvingător;
Izbânda lui e viața ta,
Cu el și tu vei învia.
Tresaltă-ntregul univers,
Isus răpune-al morții mers;
Slăviți pe Mielul nepătat,
Mărire Celui înviat.

A noastră e victoria.
Acum și pururea!

Isus măreț ridică-n vânt
Stindardul vieții alb și sfânt;
Și ceea ce s-a prorocit
E astăzi lucru împlinit.
Un soare nou lucește sus:
E crucea sfântă-a lui Isus
Și tot creștinu-i bucuros,
Satana fuge furios.

Mormântul a rămas pustiu;
O, Magdalena, Domnu-i viu!
Să știi că El n-a fost luat
Și-n altă parte îngropat.
Cristos a toate Creator,
Izvorul vieții tuturor,
A suferit și a murit,
Dar moartea nu l-a biruit.

Voi ce credeați că l-ați pierdut
Pe Domnu-n care ați crezut,
Speranța voastră n-a apus:
Priviți acuma la Isus!
Ca soarele, mai luminos,
S-arată Regele Cristos;
Din inimă vă bucurați
Și fericiți, voioși, cântați.