Sus în cer, Domnului

Tată Sfânt, Creator preaputernic,
Ești stăpân pe pământ și în ceruri;
Fă să vie a Ta Împărăție,
Facă-se ne-ncetat voia Ta.

Sus în cer, Domnului preamărire,
Pe pământ, pace fie-ntre oameni!
O, Isuse, tu ești Salvatorul,
Tu ridici ale lumii păcate,
Tu domnești în vecie cu Tatăl,
Te rugăm să ai milă de noi.

Slavă și Ție, Spirite Sfinte,
Dumnezeu ca și Tatăl și Fiul;
Te rugăm, peste noi, azi revarsă
Și iubire și pace și har.