Sufletul lui Cristos

Sufletul lui Cristos, sfințește-mă,
Trupul lui Cristos, mântuiește-mă,
Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste,
apa coastei lui Cristos, spală-mă,
patima lui Cristos, întărește-mă.
O, bune, Isuse, ascultă-mă,
în rănile Tale ascunde-mă,
nu mă lăsa să mă despart de Tine,
de vrăjmașul cel rău mă apără,
în ceasul morții mele cheamă-mă.
Și poruncește-mi să vin la Tine,
ca să Te laud cu sfinții Tăi,
în vecii vecilor. Amin.