Steaua sus răsare

Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua strălucește
Și lumii vestește
Și lumii vestește.

Că astăzi Curata
Preanevinovata,
Fecioara Maria
Naște pe Mesia
Naște pe Mesia.

Magii cum zăriră
Steaua, și porniră
Mergând după rază,
Pe Cristos să-L vază
Pe Cristos să-L vază.

Și dacă sosiră,
Îndată-L găsiră,
La Dânsul intrară
Și I se închinară,
Și I se închinară,

Cu daruri gătite,
Lui Cristos menite,
Luând fiecare
Bucurie mare
Bucurie mare,

Care bucurie
Și aici să fie
De la tinerețe
Pân' la bătrânețe
Pân' la bătrânețe.