Spirite Sfinte

Spirite Sfinte, Lumină lină,
al vieții noastre Dăruitor.
Vino din ceruri, o vino, vino,
și fii-ne astăzi Mângâietor.

Am pierdut calea cea bună și dreaptă,
și-ntru păcate ne-am cufundat.
O, vino, vino, toți Te așteaptă,
ca și pe-un soare prealuminat.

Ne-apasă multe dureri și patimi,
umblăm cu trudă grele cărări.
O, vino Sfinte, strigăm cu lacrimi,
dă-ne tărie în strâmtorări.

Lumea-i cuprinsă de-o oarbă ură
și iadul fierbe îngrozitor.
Vino, o, vino, spre noi te-ndură,
și fii-ne astăzi Întăritor.

Spirite Sfinte, Lumină lină,
spre ceruri zboară al nostru dor.
Vino în lumea de lacrimi plină
și fii-ne astăzi Mângâietor.

Nori de primejdii ne împresoară,
mii de necazuri ne copleșesc.
Vino, o, Sfinte, la noi coboară,
Fii-ne scăpare și scut ceresc.