Spirite Sfânt

Spirite Sfânt, mângâietor,
Spirite Sfânt, suflu de foc,
Spirite Sfânt întăritor,
Tu ne poți sfinți.

Vino Spirite Preasfânt,
și coboară peste noi,
vino Spirite Preasfânt,
vino, Te-așteptăm.

Al sfințeniei izvor
Tu reverși în inimi har,
Duh de viață dătător,
vino, Te-așteptăm.

Ca să ne unești din nou,
ca iubirea s-o aprinzi,
să ne plămădești din nou,
vino, Te-așteptăm.