Și, iată, îngerul Gabriel

Și, iată, îngerul Gabriel,
Fecioarei sfinte i-a apărut:
"Vei naște un prunc mântuitor
Și-i vei da numele Isus."

Totul e darul lui Dumnezeu,
și îi voi sluji toată viața.
Facă-se numai voia Lui,
nesfârșită e dragostea Sa.

Și Dumnezeu s-a făcut copil,
Fecioara mamă i-a dat un trup.
A cunoscut cu noi viața grea,
bucuria și moartea.