Și iată îngerul Gabriel

Și iată, îngerul Gabriel,
Fecioarei sfinte i-a apărut:
"Vei naște un Prunc Mântuitor
Și-i vei da numele Isus."

Totul e darul lui Dumnezeu
Și îi voi sluji toată viața mea;
Facă-se numai voia Lui,
Nesfârșită e dragostea Sa.

Și Dumnezeu s-a făcut copil,
Fecioara Mamă i-a dat un trup,
A cunoscut cu noi viața grea,
Bucuria și moartea.