Seara Crăciunului nost'

Seara Crăciunului nost'
Mare bucurie a fost.

Și-a fost bucurie-n lume
De așa mare minune.

Mergând Iosif cu Maria
În Viflaem să se-nscrie.

Și-au ajuns într-un oraș
Și-au cerut puțin sălaș.

Ca să-i lase să se culce
Noaptea-n drum să nu-i apuce.

Iar oamenii din cetate
I-au răspuns cu răutate;

- Du-te, du-te și ne lasă
Că n-ai loc la noi în casă.

Atunci Preasfânta Fecioară
Ieși din oraș afară.

Și-au ajuns la cei săraci
Într-un grajd cu niște vaci.

Sosi vremea la Maria
Ca să-L nască pe Mesia.

Și s-a născut un prunc frumos
Din prooroci vestit a fost.

Te lăsăm acum creștine,
Dar să ne-ntâlnim cu bine!