Pe drum cu spini încununat

Pe drum cu spini încununat,
Cu crucea-n spate, sângerat,
Isus azi trece iar.

E cald și crucea-i este grea,
Sudori îi curg pe fruntea Sa
Și spini-L dor amar.

Priviți-L cum se uită blând
La cei care-L hulesc scuipând,
În sfântă fața Sa.

Și cum tăcut El suie dealul
Golindu-și pân-la fund paharul,
Ce dat i-a fost să-l bea.

Dar pentru cine rabdă toate?
Gândește-te iubite frate,
Gândește-te până ești viu.

Gândește-te că mâine, poate,
Te va chema grozava moarte
Și-atunci va fi târziu.