Oile mele

Pentru cei ce i-am iubit
Sus pe cruce răstignit,
Între doi tâlhari, în chin, am murit;
Pentru vreo 30 de-arginți
Voi copii și voi părinți,
M-ați vândut tâlharilor, pentru bani.

Oile Mele, ce v-am făcut Eu vouă?
În loc să veniți, crucea să-Mi fi luat,
Cunună de spini Mi-ați dat.
Oile Mele, ce v-am făcut Eu vouă?
M-ați dus la calvar, ca să mor pentru voi,
Ca să fiți și voi mântuiți.

Iuda, oișoara Mea
Ca să-ți umpli punga ta,
M-ai vândut tu la tâlhari, pentru bani.
Te-am nedreptățit cumva?
Sau Ți-am tras dragostea Mea,
Atunci când prin sărutări, lor M-ai dat.

Când eram între călăi
Te-ai uitat la banii tăi
Și plângeai de ce-ai lucrat, că-i păcat.
Dat-ai banii-napoi toți,
Dar cei mincinoși și hoți
Nu primiră banii tăi, căci sunt răi.

De bani ce ți-ai cumpărat?
Funie de spânzurat,
Și-ai ajuns să fii de râs, cum stă scris.
E târziu să te căiești
După ce păcătuiești,
Lacrimile-ți curg pârâu, e târziu.

Pe pășuni verzi v-am purtat
Și la timp v-am adăpat,
Am umblat prin vânt și ploi, pentru voi.
Ziua-ntreagă prin păduri
V-am păzit de hoți și lupi,
Pentru binele ce v-am vrut, M-ați vândut.