O, ce veste minunată

O, ce veste minunată
Din Betleem ni s-arată:
Astăzi s-a născut
Cel făr de-nceput
Cum au zis prorocii.

Că la Viflaim Maria,
Săvârșind călătoria,
Într-un mic sălaș
Lângă-acel oraș,
L-a născut pe Mesia.

Păstorii văzură-n zare
Din cer o lumină mare:
Ei îl proslăveau
Îngerii cântau
Și cu toți se bucurau.

Pe Fiul în al Său nume
Tatăl l-a trimis în lume,
Să se nască
Și să crească
Să ne mântuiască.