Nunta din Cana Galileii

La nunta ce s-a-ntâmplat
În Cana Galileea, - bis
Fost-a și Isus chemat,
Și vrând triști a nu-i lăsa
A venit cu maică-sa.
Șezând la masă și bând
Băutură ne-ajungând,
Toți cei câți la masă stau
În tăcere se uitau
Necutezând a-ntreba
De mai este vin sau ba;
Iară mama lui Isus
Văzând că nu-i vin de-ajuns,
Zise: Fiul meu iubit!
Vinul ni s-a isprăvit.
Iară Isus s-a sculat
Și slugile a chemat
Apă-n șase vase a pus
Și le-a umplut până sus.
El le-a binecuvântat
Apa-n vin s-a preschimbat
Și-a zis să dea întâi la nun
Să guste vinul de-i bun,
Iar nunul dac-a gustat
Cu glas mare a strigat:
"Ceia ce fac mese mari
Dau întâi vinuri mai tari,
Iar dacă se-nveselesc
Și pe cel rău îl primesc;
Iar noi cel prost am băut
Și pe cel bun am ținut".
Atunci toți au cunoscut
Că Mesia s-a născut.