Noi vrem pe Domnul

Noi vrem pe Domnul, Sfântă Marie,
Privește blând spre-al Tău popor:
Noi Te rugăm azi cu gingășie
Să împlinești al nostru dor.

O, Maică preacurată, ascultă-al nostru dor!
Noi vrem pe Domnul, căci El ni-e Tată,
Noi vrem pe Domnul, stăpânitor.
Noi vrem pe Domnul! Azi o strigare
Îți ridicăm din sfânt altar;
Glas de iubire, ce cu-nfocare
Pătrunde al Cerului hotar!

Noi vrem pe Domnul! Neamuri pierdute
Azi împotrivă-i s-au sculat,
Și în turbarea lor rătăcire
Greu să-L insulte au cutezat.

Noi vrem pe Domnul! A Sa credință
Jurăm, cu drag s-o apărăm!
Și cu sincera noastră voință
Pentru ea toate le îndurăm!

Noi vrem pe Domnul! Blând să primească
Aceste nobile simțiri;
Și de vrea jertfe, slava să-I crească
Noi toți murim voioși martiri!

Sus fraților! Căci cu Domnul Sfântul,
Un sacru jurământ avem:
Să piară cerul și tot pământul
Pe Domnul vrem!... Pe Domnul vrem!...

Marie, puternic zid,
Sufletul meu mâhnit, Marie!
Când vrăjmașii m-asupresc
Și griji multe m-obosesc, Marie!
Pe Dumnezeu, îl rogi mereu,
Să mă apere de rău
Cu preasfânt numele Tău, Marie!