Noel

Primul cântec de Crăciun, mai răsună și-acum
Sunt la turme păstorii iar magii pe drum.
Cor de îngeri minunat cu iubire vestesc
"S-a născut Domnul nostru Mesia ceresc!"

Noel, Noel, Noel, Noel,
Ni s-a născut Emanuel.

Iar păstorii-nfricoșați înspre cer au privit,
Și o stea luminoasă cu toți au zărit.
Strălucirea ei din cer, lumina locul jos,
Arătând tuturor unde era Cristos.

Au pornit, l-au căutat, i s-au închinat
Și pe Pruncul Isus ei l-au lăudat
Cu Maria și Iosif într-o iesle culcat
Peste paiele reci stă al lumii împărat.