Noapte de vis

Noapte de vis, timp preasfânt,
Toate dorm pe pământ;
Doar două inimi veghează,
Pruncul dulce visează,
Într-un leagăn de cânt. - bis

Noapte de vis, timp preasfânt,
Dumnezeu râde blând,
Pieptu-i varsă iubire,
Lumii dă mântuire,
Pace-n ea aducând. - bis

Noapte de vis, timp preasfânt,
Păstorași vin cântând,
Îngerii cântă Aleluia,
Nouă vestesc bucuria
Domnul e pe pământ. - bis