Nici o sărbătoare-n lume

Nici o sărbătoare-n lume
Nu are mai frumos nume,
Ca nașterea lui Cristos
În Viflaimul frumos.

Unde Fecioara Maria
Săvârșind călătoria
A născut un Fiușor,
Al lumii Mântuitor.

E Isus mare-mpărat
Domnul binecuvântat,
Coborât din cerul sfânt
Între cei de pe pământ.

Doamne, Tu ne-ai adus pace
Bucurie ce nu trece,
Noi Ți-am dat în schimb suspin
Și pe cap cununi de spini.

Iar popoarele păgâne
Care nu vor să se-nchine,
La moarte Te-au judecat
În mâinile lui Pilat.

Și acel guvernator
Făcând voia la popor,
Mâinile și le-a spălat
Zicând că-i nevinovat.

Dar popoarele-au cerut
Să fie Isus pierdut,
Nici un rău nu le-a făcut;
Numai să fie pierdut.

Și așa Stăpânul bun
E pus pe ultimul drum,
Care noi i-am dăruit
Pentru că El ne-a iubit.

Nu uita în veci creștine
Azi vine Cristos la tine,
Primește-L în casa ta
Și nu sus pe Golgota.