Mărire-ntru cele-nalte

Mărire-ntru cele-nalte
Toate stelele să salte,
Salte cerul și pământul
Să laude tot cuvântul.

Această zi preasfințită
Și sărbătoare slăvită
Vă dorim ca să vă fie
Întru mulți ani cu bucurie!

Întru cei de sus mărire,
Pe pământ împăciuire!
La toți oamenii să fie
De acum până-n vecie!

Această zi preasfințită
Și sărbătoare slăvită
Vă dorim ca să vă fie
Întru mulți ani cu bucurie!

Sus mai sus v-am înălțat,
Ce-am știut noi v-am cântat.
Să rămâneți sănătoși,
Sănătoși și bucuroși.

C-am ajuns ziua cea sfântă
Când colindele se cântă;
Sărbătoarea lui Cristos
Să vă fie de folos.