Magii la Isus

Iată magii pe cămile,
Cât de multe daruri poartă.
S-au lăsat conduși de stele
Și spre Betleem se-ndreaptă.

Când ajunseră la grotă
Și găsiră copilașul.
Se-nchinară-n umilință
Către cel mai mare rege.

Aur, smirnă și tămâie
Pruncului ceresc dădură.
Iar Maria cu iubire
Le aduse mulțumire.

Iată magii pe cămile,
Lasă-n urmă Betleemul
Și vestesc cu bucurie:
"S-a născut Mântuitorul!"