Lumină lină

Lumină lină a Tatălui nostru din ceruri,
Domn și Dumnezeu preaiubit.

Ajungând la apusul soarelui,
văzând lumina cea de seară,
lăudăm pe Tatăl și pe Fiul
și pe Duhul Sfânt, Dumnezeu.

Cade-se în toate timpurile
să fii lăudat de glasuri cuvioase,
Fiule al lui Dumnezeu, cel ce dai viață.
Pentru aceasta lumea te mărește.

Noi te cântăm pe tine,
Fiu al Mariei, mireasa fără pată.
Te-ai îmbrăcat cu trupul nostru,
Tu, care ești izvorul luminii.

Te căutăm pe Tine, cel înviat,
Tu care-ai învins întunericul mormântului,
Steaua dimineții ce răsari înaintea aurorei
și a cărei strălucire se revarsă peste o lume nouă.

Rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi,
căci seara se lasă și ziua e pe sfârșite.
Luminează-ne ochii și-n această seară de Paști,
Tu, lumina care nu cunoaște asfințitul.

Fie, Doamne, rugăciunea mea,
ridicându-se ca tămâia înaintea ta,
iar mâinile mele ridicate spre tine
să fie ca o jertfă de seară.