În oraș, în Viflaim

În oraș în Viflaim
Veniți toți ca să vedem
Că astăzi ni s-a născut
Domnul cel făr-de-nceput
Azi în lume a venit
Cel de demult prorocit:
- Că se va naște Mesia
Din sămânța lui Iesia

Și din roada lui Avram
Mântuirea lui Adam.
Prorocia s-a-mplinit
Și Mesia a venit
Fecioara din Nazaret
Naște azi pe cel Prea Drept.
Azi lucește ca un rai
Scaunul lui David Crai.

Trei crai de-ai pământului
Vin la închinarea Lui.
Daruri scumpe aducând,
Pe Fecioara lăudând:
Bucură-te Preacurată,
Fiică preanevinovată
Maică dulce - a Fiului
Și aleasa Tatălui.

Sfântul Spirit te-a umbrit
Și-ai născut pe Cel iubit
Pe preadulcele Isus,
Raza Tatălui de sus.
Și de-acum până-n vecie
Isuse mărire Ție
Iar Preasfintei Născătoare
Fie laudă și onoare.