În astă zi frumoasă

În astă zi frumoasă,
dăm Maicii lui Isus,
cântarea noastră-aleasă,
căci o iubim nespus.

Slăvim, slăvim, slăvim neîncetat,
slăvim, slăvim, slăvim pe cea făr' de păcat!

Pe gingașa Fecioară,
tot corul îngeresc.
cu drag o înconjoară
și-n cânt o preamăresc.

Cu dragoste deplină
oștirea sfinților,
pe-a cerului Regină
o laudă în cor.

Și cerul și pământul,
cu glasurile vii,
își întețesc avântul
în a o preamări.

Preasfânta noastră mamă,
cu glasul ei duios,
necontenit ne cheamă
la Fiul ei, Cristos.

Prin Maica Preacurată,
pe Domnul îl cinstim
dorind ca-n cer odată
alăturea să-i fim.