Frați creștini

Frați creștini, din lumea-ntreagă,
tresăriți în cânt voios.
Intonați un imn de slavă,
toți câți credeți în Cristos.
Înfrățiți-vă popoare,
de la Răsărit și-Apus,
și plecându-vă genunchii,
cântați Regelui Isus!

O, Cristoase-n Sfânta taină,
ce dorești să ne iubim,
dă-ne nouă a Ta pace,
dorul Tău să-l împlinim.

Pentru noi, venind pe lume,
s-a făcut copil plăpând.
Pentru noi, murind pe cruce,
s-a jertfit ca mielul blând.
Iar acum sub chipul pâinii,
din nou vine pe Altar
și se dă cu totul nouă,
s-avem viață, s-avem har.

Zbuciumat de ură mare
neamul nostru omenesc,
n-are liniște, iar frații
între ei se dușmănesc.
Potolește Tu furtuna,
stinge focul dintre frați,
și fă să sorbim iubirea
la-a Ta masă adunați.

Te rugăm, Cristoase Doamne,
să ne ierți că am greșit,
pentru că străini de Tine,
pân-acum nu Te-am iubit.
Mișcă inimile noastre,
ca plângându-și vina lor,
strânse-n juru-ți să rămână
în toți vecii vecilor.