El ne va elibera

Veniți și vedeți cât de bun e Cristos,
Pentru noi a murit și a înviat.

Isus Cristos pe toți ne-a eliberat,
Isus Cristos pe toți ne-a mântuit;
El e păstorul nostru, Isus,
Iar noi al Său popor, turma Sa.

Prin cruce-a învis moartea și răul,
Cântați Domnului toate popoarele.

Voi cei înfometați și însetați de adevăr
Urmați calea Mea; eu sunt Bunul Păstor.

Primiți Spiritul Sfânt, Cel ce vă va întări,
În lume să mărturisiți Cuvântul Meu.