E viu

E viu, e viu, e viu, Mântuitorul Sfânt.
E viu, e viu, se-nalță din mormânt.
Frumos, măreț, cu trup glorificat, biruitor,
Cristos a înviat!

Femeile în zori aleargă la Isus
să-i ungă trupul mort ce-n groapă a fost pus.
Dar îngeri luminoși le spun surâzător:
A înviat Cristos, triumfător!

De vestea ce-o aud, apostolii-s uimiți,
și Petru și Ioan aleargă fericiți.
Găsesc mormântul și pleacă-ngândurați,
da-n suflet ei se simt încurajați.

La toți apostolii se arată viu Cristos,
lui Toma-i spune blând: Să fie credincios.
Le arată rănile ce cuiele-au lăsat,
să fie ferm convinși că a-nviat.