Dorit Mesie

Dorit Mesie vino,
De veacuri mult așteptat;
Durerea ne-o alină,
Ne scapă de păcat.
Emanuel nu-ntârzia
În lume a Te arăta,
S-o scoți din rătăcirea-i grea.

Smeriți cu toții ne rugăm
Și mila-Ți Doamne așteptăm
Ca iarăși să ne bucurăm.
A iadului urgie
De mult în lume-a năvălit;
Coboară-Te Mesie,
Emanuel dorit.

Ascultă-ne din cerul sfânt
Suspinul lung de pe pământ
Și vino după-al Tău cuvânt.
Vezi lacrima amară
Curgând din ochii tuturor,
S-o ștergi, Tu Te coboară.

Păcatele nu le privi,
Ci vino și Te vom slăvi
Și-n veci de veci Te vom iubi.
O, fă să bată-n fine
Al mântuirii noastre ceas
Și vino, căci spre Tine
Se-ndreaptă-al nostru glas.

Mesie sfânt, nespus dorim
De Tine mântuiți să fim
Tu ești Izbăvitorul,
Ales de Tatăl cel Preasfânt;
Ne împlinește dorul
Și vino pe pământ.