Doamne Cristoase, Inimii Tale

Doamne Cristoase, Inimii Tale,
Noi păcătoșii ne închinăm,
Și din această jalnică vale,
Sus către ceruri rugi înălțăm.

Ne-apasă multe patimi și chinuri,
Tu ne ascultă a noastre suspinuri.
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.

Frânți de necazuri, Doamne vom merge,
La sânu-Ți capul ni-l vom pleca;
Lacrima noastră Tu o vei șterge,
Bune Isuse, cu mila Ta.

Tu ești a noastră dulce scăpare,
Dintr-a vieții lupte amare;
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.

Cu mari păcate inima-Ți bună,
Blânde Isuse noi am rănit;
Dar de acuma toți împreună,
Vom face totul să fii iubit.

La a Tale chinuri înfricoșate
Noi am răspuns cu mii de păcate,
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.

Tu ești a noastră dulce scăpare,
Toți întru Tine nădăjduim;
Doamne ascultă a noastră strigare
Și vezi căința ce-Ți oferim.

Iartă-ne Doamne cu îndurare,
Nu ne lăsa pe noi la pierzare.
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.

Prin mijlocirea Neprihănitei
Astăzi îți cerem mii de-ndurări.
Stinge Isuse focul ispitei,
Dă-ne tărie în încercări.

Fă-ne statornici pururea-n bine,
Iar după moarte ia-ne la Tine.
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.