Doamne, a Tale cuvinte

Doamne, a Tale cuvinte,
Care s-au scris mai-nainte
S-au împlinit, precum scrie
Moise la Cartea întâie.
O, minune! O, minune!

De la Răsărit răsare
O stea cu lumină mare:
Razele își răspândește,
Pe trei crai povățuiește.
O, minune! O, minune!

Steaua magilor vestește,
Viflaimul îi primește,
Și din prorocia rară,
Pe Mesia îl aflară.
O, minune! O, minune!

Lăudând întru mulțime,
Mărire întru 'nălțime,
Pe pământ împăciuire,
La oameni bună-nvoire,
O, minune! O, minune!