Din mormânt învie Domnul

Din mormânt învie Domnul ce murise din iubire
Azi ni-s inimile pline de o mare bucurie
El, ce-i Rege peste toate se născuse într-un staul
A murit apoi pe cruce să ne mântuie de rău.

Cristos e viu, căci a înviat,
Slăviți-l toți, Aleluia!

El e apa vie care stinge setea cea mai mare
El e pâinea cea divină, El e soare, e lumină.
Fericit cel ce se teme și urmează a Sa cale,
Fericit cine-l iubește și îi cântă ne-ncetat.

Fără El nu este pace, fără El nu e iubire,
Fără El nu e putere, fără El nu este viață,
El învie azi din moarte și ne scapă de păcate
El e bun și plin de milă, se îndură de noi toți.