De nașterea Preacuratei

Nașterea Ta Preacurată,
Maica soarelui
Veselește lumea toată,
Maica soarelui.
Soarele-i Isus Cristos,
Fiul tău cel preafrumos,
Coborât să-și dea viața
Pentru păcătoși.

Tu ești zorii dimineții,
Și nădejdea vieții;
Tu luceafărul din zori,
Cer de-a pururi.
Scara toată-i așternută,
Cu frumoase flori.

Tu ești scara cea de flori,
Cu un capăt peste nori;
Zorii de nu s-ar ivi,
Soarele n-ar răsări.
Și de n-ar fi soare,
Toate, toate ar pieri.

Scara dacă nu era,
Domnul nu se cobora;
Tu ești raza soarelui,
Și vestești venirea Lui,
Și că iarăși va deschide,
Poarta Raiului.

Tu ești cerul preafrumos,
Ce-ai atras pe Domnul jos;
La surâsul tău preasfânt,
Toate-au izbucnit în cânt.
Toate câte sunt sub soare
Și pe-acest pământ.

Tu ești minunatul Rai,
L-ai adus pe-al nostru plai;
Îngerii-au cântat în cor,
Că tu ești Regina lor.
Iară noi, că ești Măicuța,
Noastră-a tuturor.

Sânul tău cel preacurat,
Singur vrednic l-a aflat;
O, Marie nume sfânt,
Azi când vii pe-acest pământ,
Să ne-aduci și haruri multe,
De la cel Preasfânt.

De aceea, noi Marie,
Lăuda-te-om în vecie;
O, Marie dulce nume,
Mai coboară-n astă lume,
Care plânge și suspină,
Durerea ne-o alină.

Fie-ți milă dulce Mamă,
De acei care te cheamă;
Maică Sfântă și Fecioară,
Lumea-ntreagă te imploră,
Care plânge cu durere,
Dă-ne mângâiere.