Cristos a înviat cu-adevărat

Cristos a înviat, a înviat cu-adevărat!
Aleluia!
Strigați, cântați cu toții,
Căci El a înviat din morți, Aleluia!

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Jertfindu-și viața pentru lumea aceasta,
Aleluia!
Azi Mielul nepătat
Învinge moarte și păcat, Aleluia!

Cântați din inimi, imn de bucurie,
Aleluia!
Căci Domnul ne-a salvat,
De moarte ne-a eliberat, Aleluia!

Cristos a înviat, azi de moarte ne-a salvat,
Aleluia!
Și-n ziua cea de-apoi,
Cu El ne-om bucura și noi, Aleluia!