Creștin sunt din leagăn

Creștin sunt din leagăn și țin cu tărie,
credința străbună primită-n botez;
a ei adevăruri sunt viață, lumină,
și eu fericit azi le cred, le urmez.

Cred Doamne-n Tine și nădăjduiesc,
cu a mea credință să mă mântuiesc. - bis

Creștin sunt și-n drumul credinței curate,
Scriptura, tradiția mă întovărășesc;
în ele ca-n două comori necuprinse
eu aflu Cuvântul cel Dumnezeiesc.

Creștin sunt și una-i Biserica Romei,
e Maica cea Sfântă ce-o am pe pământ;
al ei cap e Papa, urmașul lui Petru,
ce sigur mă duce spre țelul cel sfânt.

Creștin sunt și astăzi Episcopi și preoți
îi am drept Apostoli trimiși de Cristos;
ei singuri au dreptul să predice lumii,
greșala s-o ierte la cel păcătos.

Creștin sunt și șapte sunt Tainele Sfinte,
lăsate de Domnul ca să mă sfințesc;
prin ele coboară belșugul de haruri
și-adesea în viață cu drag le primesc.

Creștin sunt și crucea e semnul de viață
sub care cu Domnul lupt neîncetat.
scăpat de osândă prin cruce de dușmani,
în viață și-n moarte eu voi fi scăpat.

Creștin sunt și toată iubirea și cinstea
Fecioarei Maria i-o dau cu avânt;
ea ca Născătoare de Dumnezeu este,
scăparea mea dulce pe tristul Pământ.

Creștin sunt și sfinții îmi sunt frați de cruce
ajunși prin iubire la țintă în cer;
ei singuri de sine se roagă întruna,
ca-n focul osândei în veci să nu pier.

Creștin sunt și scumpe îmi sunt ca viața,
icoanele toate cu chipuri de sfinți;
văzându-le-aproape mă-ndemn la virtute
și rugile mele devin mai fierbinți.

Creștin sunt și glasul de clopote sfinte
mă cheamă-n biserici ca să mă închin;
aici cu credință ascult Liturghia,
și dorul de ceruri prin cânt mi-l alin.

Creștin sunt oriunde, oricând cu tărie,
hai fraților astăzi să mărturisim;
trăim cu credința cea sfântă și dreaptă,
și pentru ea veseli oricând să murim.