Credincioși s-alergăm cu iubire

Credincioși s-alergăm cu iubire
În cântări să-L mărim pe Isus,
Ce sub forma smerită a pâinii
Jertfă azi, pentru noi s-a adus.

O, Stăpâne Isuse, revarsă
Peste noi îndurările Tale:
Păcătoșilor, dă-le iertare,
Și degrab, ajutor celor slabi.

Sub străinul veșmânt, Îndurate,
Strălucirea divină-Ți ascunzi,
Și smerit, o Cuvinte-ndurate,
Cu iubire, în suflet pătrunzi.

Tu din cer coborât-ai Stăpâne,
Între noi să petreci pe Pământ,
Să alini ale noastre suspine,
Să ne dai îngeresc nutriment.

Din chivot Tu privești, Îndurate,
Milostiv spre smeritul popor,
Și Te dai nutremânt de iubire
Celor ce Te așteaptă cu dor.

Vino, vino preadulce Isuse,
Locuiește în sufletul meu.
Eu stăpân Te voiesc vieții mele,
Umilit și ascuns Dumnezeu.

Vreau să-mi fii nutriment pe vecie,
Mila Ta o aștept și o cer,
Să Te am preaiubite Isuse,
Veșnică fericire în cer.