Copii dragi!

Copii dragi, în pripă cu toții veniți,
La Betleem veseli spre iesle grăbiți,
Căci dulce e vestea cerescului cânt:
Isus se coboară la noi pe Pământ.

Priviți-L în iesle cum râde de blând
Și peste-a Lui frunte o stea luminând.
Sărac e veșmântul cerescului crai,
Dar chipu-i orbește oștirea din Rai.

Pe paie adoarme Copilul ceresc,
Iosif cu Maria cu drag îl privesc.
Păstorii adoră un Prunc Dumnezeu,
Iar corul de îngeri îi cântă mereu.

Plecați-vă fruntea și Lui vă-nchinați
Și toți cu păstorii pe Prunc adorați
Și Regelui veșnic venit pe Pământ,
Cântați-i cu îngeri - un cântec preasfânt.

A noastre, deci, inimi primește-le-n dar
Și picură-n ele cerescul Tău har
Și-aprinde cu focu-ți pe cele ce-s reci,
Ca toate să fie cu Tine în veci.