Ce vedere minunată

Ce vedere minunată
Lângă Betleem s-arată!
Cerul strălucea, îngerul venea
Pe-o rază curată.

Păstorilor din câmpie
Le vestește-o bucurie:
Că-ntr-un mic locaș din acel oraș
S-a născut Mesia.

Păstorii cum auziră
Spre lăcașul sfânt porniră.
Unde au aflat, Pruncul luminat
Și Îl preamăriră.

În coliba păstorească
Vrut-a Domnul să se nască,
Fiul Său cel sfânt, nouă pe pământ,
Să ne mântuiască.

E Isus - Păstorul mare,
Turmă ca El nimeni n-are.
Noi Îl lăudăm și ne închinăm
Cu credință tare.