Ce-ați văzut, păstori?

Ce-ați văzut păstori
Sculați până-n zori?
Am văzut pe nou-născutul
Prunc Isus din cer venitul
Fiu Dumnezeiesc, Fiu Dumnezeiesc.

Ce palat era,
Unde Domnul sta?
Peșteră străină, rece,
Peșteră de dobitoace
Palatul era, palatul era.

Ce-avea de-așternut
Micul nou născut?
Ieslea îi era culcușul,
Fân și paie așternutul
Micului Isus, Micului Isus.

Cine sta cu El,
Domnul mititel?
Sta Maria, Maica Sfântă,
Sta Iosif, cu fața-i blândă,
Stau și se-nchinau, stau și se-nchinau.

Cine îi cânta,
Cine-L preamărea?
Îngerii din cer veniră,
Vesele cântări doiniră.
Micului Stăpân, Micului Stăpân.